Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün kuruluş, işleyiş ve faaliyet amacı;

           Kanun, tüzük ,yönetmelik ve genelgelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hükümlüyü ıslah etmek,Meslek sahibi yapmak, Mesleği olanların mesleklerini korumak, geliştirmek, Eğitmek ve topluma nitelikli birey olarak kazandırmaktır.

           Kurumumuz; Değişen, gelişen, sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarda, çalışanlara iş girişimciliği ve iş yönetimini öğretmek, sürekli kalite bilincini yerleştirmek, çağdaş teknolojiyi kullanmak, kalitenin sürekliliğini ve gelişimini sağlayarak eğitim, üretim ve suçluyu ıslah prensibi yanı sıra iş ve çalışma faktörünün geliştirilmesinin de dayanağını teşkil eden bir infaz kurumudur.

Vizyonumuz;

           Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK' ün

           “ Efendiler cezaevleri sorunu çok önemlidir. Kişisel özgürlüğü kısıtlanan vatan evladının ceza süresi sonunda topluma yararlı olacak bir vatan evladı olarak yetiştirilmesi gereklidir ... “

           Mesajının bilincinde gerçekçi bir yönetim tarzı sergileyerek evrensel insan haklarına saygılı, iyi uygulamaların yapıldığı bir ceza infaz kurumu yönetimi gerçekleştirmek, adil ve güvenli bir ortam içerisinde insanların kendilerine değer verildiğini hissettirmek, her gün sürekli bir değişim içerisinde olarak mükemmeli yakalayabilmek, “ İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın ” anlayışı ile faaliyetlerde bulunmaktır.

Misyonumuz;

           Çağdaş değerlendirmelerle Hükümlü ve tutuklu eğitimine ilişkin sorunları belirlemek, eğitim bilimi yöntemleri doğrultusunda çözümler geliştirmek ve işkollarındaki faaliyetlerde hükümlüleri meslek sahibi yapmak.

           Hükümlülerin sivil hayata adaptasyonunu sağlamak.